Kilpailuohjeet

Kilpailuohjeet

Pyöräsuunnistuksen SM2016 sprintti ja pitkä matka Lahden Kunnaksessa 10.-11.9.2016

Vastuuhenkilöt
Kilpailun johtaja Teuvo Lehtinen, teuvolehtinen[at]dnainternet.net, +358406733578
TA Tapani Koskela SSL
Ratavalvoja Kimmo Köppä Lahden Kaleva
Ratamestari Heikki Saarinen
Tiedottaja Antti Honkonen, antti.honkonen[at]hotmail.fi, +358405295283
Kutsuvieraat Martti Mäkelä
Kilpailukeskus Jouko Andelin
Rastienvienti/valvonta Pertti Nyberg
Pysäköinti/liikenteenohjaus Heino Sarkkinen ja Marko Ollikainen
Lähtö Tapani Pöllänen
Maali Hannu Hippeläinen
Tulospalvelu Toni Pirinen
Tulostaulu Rauno Pajarinen
Kuulutus Antti Honkonen
Kahvio Eeva Marin
Muksula Kirsi Talja
Info Pirkko Savolainen, +358405931241
Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja Tom Karppinen Rastivarsat
Jäsen Susanna Laurila Jalasjärven Jalas
Jäsen Antti Ojala Turengin Sarastus

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja kilpailun järjestäjän ohjeita.
Kilpailijan on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä ja toimitsijan ohjeita liikkuessaan muun liikenteen seassa yleisillä kulkuväylillä.
Kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta.
Kilpailijan on kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa.
Kypärän käyttö on pakollista.
Oikominen on sallittu.
Action-kameraa saa käyttää vain pitkällä matkalla.

Maasto
Kilpailumaaston eteläosassa on asuinalueita, joiden tiestö on pääosin kestopäällystetty. Asuinalueiden läheisyydessä urasto on tiheää harveten pohjoiseen mentäessä. Korkeuserot vaihtelevat jyrkkäreunaisista vajoamista maltillisesti kohoaviin mäkiin, maksimikorkeuseron ollessa 45 metriä.
Maastossa ei ole juoma- eikä ensiapurastia!

Kielletyt alueet, alueita valvotaan
Kielletyksi merkityille alueille (luonnonsuojelualueet) ja tonteille (oliiviväri) meno on kielletty. Tonttialueen läpikulkevia uria saa käyttää.
Kartta rajoittuu lännessä, etelässä ja idässä kahteen läpikulkutiehen; Sipurantie ja Ahtialantie, näillä teillä ajo on kilpailussa kielletty. Tien vieressä kulkevaa kevytväylää saa käyttää. 
Kuvissa
selvennys sallitusta ylityspaikasta kielletyn tien ylityksessä.

Kielletty-tiewww

 

 

 


 


Pitkospuut

yksilankkuiset-pitkospuut

 

 

 

 

Kartta / rastit
Pyöräsuunnistuskartta tuloste 9/2016, H.S. Karttapalvelu.
Lauantaina sprintissä kartan mittakaava on 1:7 500 kaikissa sarjoissa, koko A4. Kartanvaihto sarjoissa D/H21.
Sunnuntaina pitkällä matkalla on sarjoissa D65, D70, D/H75 kartta 1:10000 koko A4 ja muissa sarjoissa 1:12500 koko A3. Kartanvaihto sarjoissa D21, H21, H20, H17, H35, H40 ja H45.
Kartanvaihto = käytettävät kartat on nidottu yhteen ja ne saa lähdössä. Numerointi uudella karttalehdellä alkaa ykkösestä.
Lauantaina kartat kerätään pois, palautus sunnuntaina klo 13:00.
Rastitolppaan on kiinnitetty EmiTag, rastilippu ja rastitunnus. Rastimääritteitä ei ole, rastinumeron perässä on rastitunnus (esim. 5-43).

Leimaus
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausta.
Tarkistakaa EmiTag numero; virheistä tai muutoksista selvitys infossa.
EmiTag numeron ilmoittamattomille varataan kortti, lunastus infosta – hinta 10 €. Kilpailukortin numeron muutoksesta perimme 5 € ja kadonneesta vuokrakortista 100 €, käteismaksut.
Opaspaalun läheisyydessä on mallirasti, jossa voi tarkistaa EmiTag’in toimivuuden.

Numerot ja vuokrakorttien palautus
Kaikki kilpailijat käyttävät pyörään ohjaustankoon kiinnitettävää numeroa, numeron ja kiinnitystarpeet saa infosta. Samaa numeroa käytetään molempina päivinä. Kilpailunumerot ja vuokrakortit kerätään pitkän matkan maalissa pois. Vain sprintissä kilpailevat palauttavat numeron ja vuokrakortin infoon.

Verryttely
Verryttelyyn voi käyttää Ahtialantien eteläpuoleista kaupunginosaa, lähtöviitoituksia ja lähtöaluetta (rajoitetusti tilaa). Varo muita ja muuta liikennettä!

Lähtö
Lauantaina sprintissä ikäsarjat klo 11.30 alkaen ja D/H21 sarjat klo 13.30 alkaen, matkaa lähtöön ~ 500 m – keltainen viitoitus, viitoitukselta ei saa poiketa.
Sunnuntaina pitkällä matkalla klo 11.00 alkaen, matkaa lähtöön ~ 1,6 km – keltainen viitoitus, viitoitukselta ei saa poiketa.
Opaskartat nähtävissä kilpailupäivän aamuna kilpailukeskuksessa ja kilpailun nettisivuilla!
Huom! Lähdöissä ei ole WC:tä!
Lähtö tapahtuu seuraavasti
   – 4 min.   kutsutaan lähtöruutuun
   – 3 min.   nollataan EmiTag-kortti
   – 2 min.   kilpailija voi tutustua mallikarttaan
   – 1 min.   kilpailija saa ottaa kartan

Maali
Viimeiseltä rastilta on keltainen viitoitus maaliin. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy toimitsijan ohjeiden mukaisesti leimantarkistukseen.
Maali suljetaan lauantaina klo 15:30 ja sunnuntaina klo 15.

Keskeyttäminen
Keskeyttäneet tulevat maalin kautta maastosta pois ja käyvät myös leimantarkistuksessa.

Kilpailukeskuksessa on
– pysäköinti, majoittuminen ei ole mahdollista
– info, ensiapupiste
– pukeutumis- ja peseytymistilat, wc
– maali, tulostaulu
– kahvio
– muksula
– palkintojenjaot
ja myös pyörienpesu

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan SM-mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle ja plaketit sijat 4-6 saavuttaneille, D/H75 sarjoissa ei jaeta plaketteja. Voittajille pieni kilpailumuisto. Palkintojenjaot pyritään aloittamaan kumpanakin päivänä klo 13, ei aiemmin!

Kunto-/tutustumissuunnistus
Sunnuntaina on mahdollista tutustua/suunnistaa sprinttimaastossa H 70 sarjan sprinttirata. Kartan voi lunastaa infosta ja maastoon saa lähteä klo 14 -14:30 välillä. Karttamaksu on 10 €. Suunnistus omalla vastuulla, muista kypärä!

Matkat
Sprintti

pitkämatka

 

Tävlingsdirektiv

FM MTB-orientering sprint och långdistans 10.-11.9.2016 i Kunnas, Lahtis

Funktionärer
Tävlingsledare Teuvo Lehtinen, teuvolehtinen[at]dnainternet.net, +358406733578
TA Tapani Koskela SSL
Bankontrollant Kimmo Köppä Lahden Kaleva
Banläggare Heikki Saarinen
Informatör Antti Honkonen, antti.honkonen[at]hotmail.fi, +358405295283
Indjudna gäster Martti Mäkelä
Tävlingscentrum Jouko Andelin
Kontroller, övervakning Pertti Nyberg
Parkering/vägvisning Heino Sarkkinen och Marko Ollikainen
Start Tapani Pöllänen
Mål Hannu Hippeläinen
Resultatservice Toni Pirinen
Resultattavla Rauno Pajarinen
Speaker Antti Honkonen
Café Eeva Marin
Barnpassning Kirsi Talja
Info Pirkko Savolainen, +358405931241
Jury
ordf. Tom Karppinen Rastivarsat
medl. Susanna Laurila Jalasjärven Jalas
medl. Antti Ojala Turengin Sarastus

Regler
I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv.
Följ allmänna trafikregler och vakternas anvisningar när man rör sig med annan trafik på gemensamma trafikstråk. Mötande deltagare veijer till höger. Deltagare måste på uppmaning ge plats åt snabbare deltagare som kommer bakifrån. Användningen av cykelhjälm är obligatoriskt under tävlingen. Det är tillåtet att cykla genom skogen.
Användningen av Action-kameran är endast tillåten på söndag.

Terräng
I södra delen av terräng finns bostadsområder med många asfaltvägar.
Det finns mera vägar och stigar i södra än norra delen av terräng.
Kuperingen är måttlig till stark, max höjdskillnad är 45 m.
Det finns ingen dryck eller första hjälp punkten i terräng.

Förbjudna områden, övervakning
Det är förbjudet att cykla i förbjudna områden (naturskyddsområde) och på gårdar (olivgrön). Det är tillåtet att använda vägar som går genom gårdarna.
Kartan är begränsad av två vägar (Sipurantie och Ahtialantie) i väst, syd och öst, det är inte tillåtet att cykla in på dessa vägar men det är tillåtet att använda gångbanorna.

Förtydligande bilden av tillåtet övergång

Kielletty-tiewww

 

 

tillåtet övergång
förbjuden väg

yksilankkuiset-pitkospuut

 

 

 

smal spång

 

Karta/kontroller

Utskriftskartan 9/2016, H.S. Karttapalvelu.
På sprintdistansen skala är 1:7 500, storlek A4. Kartvändning i klasserna D/H21.
På långdistansen skala är 1:10 000 (storlek äA4) i klasserna D65, D70, D/H75 och 1:12500 i andra klasserna (storlek A3). Kartvändning i klasserna D21, H21, H17, H35, H40 och H45.
Kartvändning: tävlande får alla kartor i start, kontrollnummer börjar från 1 på ny kartan.
Tävlingskartan samlas bort i mål på lördagen. Kartorna lämnas ut på söndagen kl. 13.00.
EmiTag-stämpelsystemet har fästs vid en trästolpe, kontrollflaggan är under stämpeln.
Kontrollkoderna är tryckta intill kontrollnumret (till exempel 5-43).

Stämpling
EmiTag används i tävlingarna.
Tävlanden är ansvarig för att använda det rätta giltiga kortet, ändringar måste göras i info.
Tävlanden som inte har anmält sitt EmiTag-nummer reserveras ett hyreskort. Avhämtas från info mot en avgift på 10 €. För inte returnerad kort debiteras 100 €. Om EmiTag-kort måste förändras, är avgiften 5 €. Bara kontant accepteras för betalning.
Modellkontroll finns vid infopålen i tävlingscentralen. Vid modelkontrollen finns det en nollningsenhet för att kunna testa om brickan fungerar.

Nummerlappar och hyreskorts retunering
Alla tävlande använder nummerlappar, nummerlappen fästs framtill på cykeln. Nummerlapparna och knippband för fästning finns vid info. Samma nummer används båda dagar. Nummerlapparna och hyreskort samlas bort i mål på söndagen. Om deltagaren tävlar bara på lördagen måste nummerlappen och hyreskort ge tillbaka på lördagen.

Uppvärmning
Uppvärmingen är tillåten i bostadsområden södra Ahtialantie, startsnitsling och startområde (begränsad område). Var försiktig!

Start
På lördagen start börjar kl. 11:30 ålderserier och kl. 13:30 klasserna D/H21. Gul snitsling till start från tc cirka 500 m.
På söndagen första starten kl. 11:00, gul snitsling till start från tc cirka 1,6 km. Det är förbjudet att avvika från startsnitsling.
Guidekarta till start finns på tävlingsdagen i tc och websidan.
Det finns inga toaletter i startområdet.
Startarrangemang:
– 4 min före start: tävlanden kallas till start
– 3 min före start: EmiTag-tävlingskort nollas
-2 min före start: tävlaren får bli bekant med modellkartan
– 1 min före start: tävlaren får ta kartan

Mål
Gul snitsel från sista kontroll till mål. Efter målgången tävlanden går över stämplingskontrollen. Målen stängs på lördagen kl. 15:30 och på söndagen kl. 15:00.

Avbrytning
De som avbryter anmäler sig i målet.

Tävlingscentrum
Parkering, omklädning och tvätt, wc, mål, resultattavla, info, första hjälp, café,tvätt plats för cyklar, barnpassning och priser finns i tävlingscentralen.

Priser
De tre bästa i varje klass får medalj och plaketter till placeringar 4-6. Plaketter delas ut inte i klass D/H75. Vinnare i olika klasser belönas med små hederspriser. Prisutdelning sker vid tävlingscentralen från och med kl. 13.

Öppen ban
Det är möjligt att prova H70 sprint-ban på söndagen. Kartor kan köpas från info kl. 14-14.30, priset är 10 €. Kom i håg cykelhjälmen!

Banornas längd och kontroller

Sprintdistans 10.9.

Kartans skala 1:7 500, storlek A4

Klass

Banlängd rakt, km

Kortast bana, km

Kontroller

H21

6,21

9,3

14

kartvändning

H35

3,64

5,3

9

H40

3,64

5,3

9

H45

3,62

4,7

8

H50

3,62

4,7

8

H55

3,47

4,6

8

H60

3,47

4,6

8

H65

3,33

4,5

8

H70

2,82

4,3

8

H75

2,69

3,6

7

H20

3,64

5,3

9

H17

3,62

4,7

8

H15

3,47

4,6

8

D21

5,76

7,8

14

kartvändning

D35

3,47

4,6

8

D40

3,33

4,5

8

D45

3,33

4,5

8

D50

2,82

4,3

8

D55

2,69

3,6

7

D60

2,69

3,6

7

D65

2,16

3,0

7

D70

2,16

3,0

7

D75

2,16

3,0

7

D20

3,62

4,7

8

D17

3,33

4,5

8

D15

2,82

4,3

8

Långdistans 11.9.

Kartans skala 1:10 000 för klasserna H75, D65, D70 och D75, storlek A4. För andra klasserna 1:12 500, storlek A3

Klass

Banlängd rakt, km

Kortast bana, km

Kontroller

H21

20,74

31,1

21

kartvändning

H35

15,01

21,7

15

kartvändning

H40

15,01

21,7

15

kartvändning

H45

13,06

19,1

11

kartvändning

H50

11,39

16,5

12

H55

11,39

16,5

12

H60

10,25

15,5

12

H65

8,81

13,7

10

H70

7,23

10,5

7

H75

6,22

8,5

9

H20

15,01

21,7

15

kartvändning

H17

13,06

19,1

11

kartvändning

H15

11,39

16,5

12

D21

15,01

21,7

15

kartvändning

D35

11,39

16,5

12

D40

10,25

15,5

12

D45

8,81

13,7

10

D50

8,81

13,7

10

D55

7,23

10,5

7

D60

7,23

10,5

7

D65

6,22

8,5

9

D70

6,22

8,5

9

D75

6,22

8,5

9

D20

11,39

16,5

12

D17

10,25

15,5

12

D15

8,81

13,7

10

Ski Orienteering Club Asikkala